enarjamsptes

mail admin.lsan@kedah.gov.my call 04-774 4650 fax 04-774 4655     gpinfbtwiterig

 

Kami Beriltizam Untuk Memberi Perkhidmatan Terbaik Kepada Pelanggan Dengan Berteraskan Kepada Misi Dan Visi Lembaga Sumber Air Negeri Kedah Iaitu Dengan Memastikan :

 

                     JENIS PERKHIDMATAN

TEMPOH

(HARI BEKERJA)

SKIM PELESENAN
Skim Pelesenan Aktiviti Badan Perairan
Aktiviti Rekreasi Sukan Air 30
Aktiviti Vessel Rekreasi 30
Aktiviti Vessel Pembinaan 30
Aktiviti Sangkar 30
Aktiviti Binaan 30
Skim Pelesenan Aktiviti Pelepasan Efluen
Akuakultur Air Tawar Dalam Kolam Atau Sangkar 30
Akuakultur Udang Laut Dalam Kolam 30
Pembangunan Atau Kerja Tanah 30
Penternakan Selain Babi 30
Penternakan Babi 30
Haiwan Kesayangan 30
Aktiviti Berkaitan Perlombongan (Kuari) 30
Aktiviti Premis Kedai (Bengkel Kenderaan) 30
Aktiviti Pertanian  
Pertanian Komersil 30
Pertanian Persendirian (Selain Tanaman Padi) 30
Loji Rawatan Kumbahan 30
Skim Pelesenan Pengabstrakan Air
Aktiviti Pengabstrakan Air Untuk Penjanaan Elektrik 35
Aktiviti Pengabstrakan Air Permukaan 21
Aktiviti Pengabstrakan Air Tanah 35
ULASAN BERTULIS
Permohonan One Stop Centre / Pusat Sehenti Setempat (OSC) Pejabat Tanah Galian (PTG) / Pejabat Tanah Daerah (PTD) Bagi Permohonan Kuari 10
Permohonan One Stop Centre / Pusat Sehenti Setempat (OSC) Pejabat Pihak Berkuasa Tempatan Bagi Kebenaran Merancang (KM) 7
Permohonan One Stop Centre / Pusat Sehenti Setempat (OSC) Pejabat Pihak Berkuasa Tempatan Bagi Kerja Tanah (KT) 14
ADUAN DAN MAKLUMBALAS
Akuan Terima Aduan 7
Tindakan Terhadap Aduan 14